Aký je váš biorytmus?

Pokiaľ budete vedieť, v akom čase dňa zvládate najväčšiu záťaž a kedy zasa na vás prichádza najkritickejšia únava, budete si vedieť aj ľahšie zariadiť váš čas.

Čo je to ten biorytmus?
S biorytmom sa nestretávame iba u ľudí, ale aj u rastlín či všetkých iných živočíchov. Je to systém na ktorý sme naučený a podľa ktorého náš život funguje na základe istých zaužívaných rytmov.
Na základe biorytmu často krát poznáme 3 základné typy ľudí a tými sú: ranný typ, večerný typ a neutrálny typ.

stopky

Ak ste teda:
Ranný typ je charakteristický najmä tým, že sa dokáže ráno spontánne zobudiť a už vo veľmi krátkom čase je práceschopný. Tento typ je „ideálny“ a to najmä kvôli tomu, že dokáže vynaložiť dostatočnú energiu na dennú prácu. Je teda výkonný v čase, kedy je od neho táto výkonnosť najviac potrebná a očakávaná. Takýto ľudia nemajú problém s bežnou prácou počas dňa, ktorá im ide prirodzene od ruky.Výrazný pokles výkonnosti však nastáva cca okolo 22:00 hodine, kedy sa človek prestáva sústreďovať a mal začať oddychovať a chystať s na spánok.
Opakom ranného jevečerný typ. Ľudia, ktorí sa považujú za večerný typ začínajú byť výkonní práve od 22:00 hodiny, kedy je pre nich najvhodnejšie robiť prácu, ktorá si vyžaduje maximálnu sústredenosť.Počas dňa sú nesvoji a ospalí. Sú to takzvané „nočné sovy“ ktoré milujú nočný život a nepociťujú skoro žiadnu únavu, nepotrebujú tiež toľko spánku ako ranné typy.

spánek


Existujú tiež jedinci, ktorých sa netýka úplne ani jeden ani druhý typ a zaraďujú sa k neutrálnemu typu. Pociťujú takzvanú „arytmiu“, ktorá je charakteristická rozhádzaným a nepravidelným biorytmom. Môže na nich padnúť kedykoľvek počas dňa únava a kedykoľvek môžu dostať „záchvat činnosti“. Takýmto jedincom sa nedá úplne vyhovieť a taktiež od nich nemožno očakávať vždy rovnakú výkonnosť, veľa záleží tiež od toho ako a koľko sa vyspia.


Pre správne fungovanie organizmu človek potrebuje pociťovať istú pravidelnosť a zaužívané zvyklosti. Veľmi nevhodná je preto nepravidelná pracovná doba, kedy ľudia robia striedavo ranné, denné a nočné zmeny. Nepravidelný pracovný režim môže viesťk problémom ktoré sa týkajú trávenia, vyššej chorobnosti srdca a žalúdka. U týchto ľudí je tiež pozorovateľná vyššia a skoršia úmrtnosť.