Hotové ready made spoločnosti

Chcete začať podnikať, ale nemáte založenú firmu, resp. obchodnú spoločnosť? Riešením nemusí byť jej zdĺhavé zakladanie, ale firmu môžete už hotovú kúpiť. Zápis firmy do Obchodného registra pri jej zakladaní môže trvať takmer mesiac, postup pri kúpe pripravenej (založenej) obchodnej spoločnosti je oveľa rýchlejší a trvá doslova pár dní.

Najčastejšie sa u nás podnikaná so spoločnosťami s ručením obmedzeným (s.r.o.). Takisto je dostupný predaj sro platca dph a možnosť vyberať si z niekoľkých predzaložených ready made spoločností, s ktorými sa dá rozbehnúť podnikanie čo najrýchlejšie.

Podnikateľ, podpis

S pripravenými ready made spoločnosťami sa dá naštartovať podnikanie najrýchlejšie, a to z dôvodu, že tieto sú už „hotové“ a čakajú na svojich záujemcov, na ktorých sa prepíše ich obchodný podiel. Po podpise zmluvy o prevode obchodného podielu sa kupujúci stáva spoločníkom a konateľom, môže v mene kúpenej firmy začať podnikať.

  • Ready made s.r.o. sú zapísané v Obchodnom registri a zaregistrované na daňovom úrade a majú zaplatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur.

Pre koho sú takéto predzaložené s.r.o. vhodné? Pre každého, kto chce začať s podnikaním v čo najkratšom čase a vyhnúť sa čakaniu pri zápise firmy do OR SR. Ale takisto ide o zaujímavú príležitosť pre tých, ktorí chcú založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ale nemajú k dispozícii hotovosť na splatenie základného imania vo výške 5 000 eur.

  • V prípade s.r.o. spoločníci neručia za firmu svojim osobným majetkom, ale týmto imaním.

Ruky, zmluva

Väčšina pripravených eseročiek určených na predaj sú zaregistrovanými platcami DPH, z čoho potom ich vlastník môže čerpať rôzne výhody a vyhne sa plateniu vysokej zábezpeky. V prípade záujmu sú však v ponuke aj spoločnosti, ktoré nie sú platcom DPH.

Tieto eseročky boli založené preto, aby sa následne predávali, nemajú za sebou obchodnú históriu.