Klasické papierové fotky v digitálnej dobe

Dávali ste si aj vy vyvolávať fotografie? Alebo ste ročník, ktorý pamätá už čisto iba na digitálne fotky? Samozrejme digitálnym obrázkom nemôžeme poprieť niekoľko výhod, predovšetkým ich praktickosť. Už len ten fakt, že snímku máme hotovú a uloženú v zariadení okamžite, automaticky ihneď po tom, ako stlačíme tlačidlo na zachytenie snímky.

Žena, selfie

Takto uložené snímky potom môžeme digitálne prenášať, kopírovať, v dnešnej dobe ich hlavne zdieľať cez sociálne siete, prípadne aj cez cloudy (online úložiská). Sociálne siete a tiež cloudy sú vlastne v súčasnosti zodpovedné za to, že takéto digitálne súbory nemusíme prenášať na fyzických diskoch (CD, USB kľúč, SD karta) a nemusíme tieto disky ani nikomu podávať osobne z rúk do rúk. Stačí proste fotky postať príjemcovi online.

Čo si teda dnes predstavíme pod pojmom fotografia? Obyčajný obrázkový súbor!

Čo má ako vyššie odznelo, svoje výhody, ale asi viacerí cítime, že niečo tomu chýba. Predstavte si, že z rôznych akcií a zážitkov máte vo svojom zariadení uložených už peknú hromadu obrázkov. A stále sme vlastne iba pri tom, že ak ich náhodou navštívite, tak sa nimi len rýchlo preklikáte. No nie je to tak?

Ja síce tiež nie som nijako starý, ale pod fotografiou si proste najradšej predstavím tú klasickú fotku- snímku vytlačenú na dotyk kvalitnom papieri. Obrázok, ktorého sa proste dá chytiť a prípadne ho aj niekomu darovať.

Vyvolané fotky

V dnešnej dobe sú opäť populárne fotoalbumy. Zozbierané snímky z konkrétnych akcií, napríklad z turistiky. Pekne vytlačené fotky navždy uložené vo fotoalbume, ktorý stačí otvoriť a v pohodlí si aj so svojimi známymi či najbližšími prelistovať stranu po strane.

Ak aj vy túžite po takomto zážitku, využitie vyvolanie fotiek online Fotky za babku.sk. A aj v takomto prípade proste stačí poslať do štúdia vaše najlepšie snímky online a za pár dní vám prídu vyvolané na vašu adresu. Vo formáte, ktorý si pri nahrávaní fotiek a následnej objednávky zvolíte.