Register partnerov verejného sektora, účinný prostriedok proti korupcii?

Pojem schránkové firmy ste v médiách pravdepodobne zachytili viackrát. Najčastejšie sú spomínané v súvislosti s rôznymi kauzami, v ktorých figurovali aj verejné inštitúcie a verejní činitelia. Schránkové firmy môžu vznikať za účelom legálneho biznisu, ale vo väčšine prípadov skôr toho nelegálneho. Ľudia, ktorí stoja na úplnom vrchole daných firiem totiž dokážu takýmto spôsobom zachovať svoju anonymitu. Schránková firma nemá konkrétne sídlo alebo centrálu, iba schránku, či P.O. box. Tie sú situované prevažne v zahraničí, najčastejšie v daňových rajoch v Karibiku alebo na Cypre. Ak chce niekto komfortným spôsobom vyprať špinavé peniaze alebo uzatvoriť akýkoľvek nelegálny biznis, toto je jedna z najvýhodnejších metód. Dopátrať sa k tým, ktorí figurujú za danými firmami, je mnohokrát zložité, do ich vedenia sú totiž dosadené takzvané biele kone – ľudia, ktorí bývajú len sprostredkovateľmi.

Biznis

V rámci Slovenska vystupovali schránkové firmy v podvodoch, kedy získavali štátne zákazky a tým pádom aj finančný zisk nelegálnym spôsobom. Aj z toho dôvodu bol zriadený register partnerov verejného sektora RPVS. Do registra sú zapísané tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa stávajú konečnými poberateľmi výhod od štátu, jeho inštitúcií, od obcí, vyšších územných celkov, zdravotných poisťovní, či fondov, napríklad fondu Európskej únie.

Money

Hovoríme o príspevkov, dotáciách, majetku a iných finančných či nefinančných výhodách a odmenách v hodnote viac ako stotisíc eur. Je to dosť vysoká suma na to, aby sa s ňou nakladalo neférovo. RPVS je prístupný každému k nahliadnutiu na internete. Do RPVS je nutné zapísať všetky údaje o firme a konečnom užívateľovi výhod pravdivo. Hrozia pokuty aj vo výške hospodárskeho zisku. Aj vďaka RPVS sa verejný sektor stáva transparentnejší a dúfame, že do budúcnosti aj menej korupčný.